Hidroelektrik Enerji Santralleri

Hidroelektrik Enerji Santralleri

 1. Kati Proje

  HES projelerinde Enerji Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü formatına uygunluk olarak optimum tasarımlarla kati projeler hazırlanır. Kati Proje çalışmasında firmamız tarafından verilen hizmetler sırasıyla aşağıda sunulmaktadır.

 2. SAHA İncelemesi

  Kati Proje çalışmasına başlamadan önce proje yerinde saha incelemesi yapılmaktadır.

 3. Alternatifler ve Revize Fizibilite Çalışması

  Saha incelemesini müteakip olarak proje yeri akımları ile proje optimizasyonları yapılarak yatırımcı firmaya proje ile ilgili alternatifler sunulur. Her alternatif için optimum yapı boyutları belirlenerek, güncel birim fiyatları ve piyasa birim fiyatlarıyla yaklaşık maliyet ve buna bağlı olarak ekonomik analiz çalışması yapılmaktadır. Akabinde yatırımcı firma ile yapılacak görüşmeler sonucu, üzerinde karar kılınan alternatif çalışması için detaylı bir fizibilite çalışması yatırımcıya sunulur.

 4. FİNANSAL FİZİBİLİTE

  Optimizasyon çalışmalarını müteakiben kati proje tamamlanarak DSİ Bölge Müdürlükleri’ne ve Enerji Bakanlığının onayına sunulur.

 5. Proje Takip İşleri

  DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ve Enerji Bakanlığı’na sunulan Kati Projelerin onay sürecinedeki tüm proje takip işlerinin yapılması.