Endüstriyel Tesisler

Hidroelektrik Enerji Santralleri

 1. Ön Fizibilite

  HES projelerinde ön-fizibilite çalışması aşağıdaki amaçlara uygun olarak hazırlanır.

  • DSİ Tablo-2 ve Tablo-7 projelerine müracaatlarında istenen Ek-3A formatında ön-fizibilite çalışmasının yapılması.
  • Lisanlı HES projelerinin devrinde veya kredilendirilmesinde kredi kuruluşları ve yatırımcı firmaların incelemesi ve doğru bir yatırım kararının verilebilmesi için ön-fizibilite çalışmasının yapılması.
 2. Fizibilite

  HES projelerinde fizibilite çalışması Su Kullanım Anlaşması için DSİ tarafından istenen Ek-3 formatına uygun fizibilite raporları hazırlanır. Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında Cyb tarafından yapılan işlerin detayı aşağıda sunulmuştur.

  • Proje yerinde saha incelemesi yapılması.
  • Hidroloji çalışması güncel verilerle revizyonu yapılması.
  • Taşkın çalışması revizyonu yapılması.
  • Yapıların boyutlandırılmasında proje yeri akımları kullanılarak optimizasyon yapılması.
  • Kanal/Tünel optimizasyonu proje yeri akımları kullanılarak eğim optimizasyonu yapılması.
  • Kanal/Tünel için optimum b/h oranı optimizasyonu yapılması.
  • İşletme çalışması, güncel yılın PMUM değerleri baz alınarak yapılması.
  • Keşifler detaylı çizimler üzerinden DSİ güncel yılı birim fiyatlarının yanı sıra piyasa birim fiyatlarıyla da hesaplanması.
 3. İnşaat ve İmalat İşleri

  • İnşaat, mekanik ve elektrik şartnamelerinin hazırlanması.
  • Proje keşif dosyalarının oluşturularak yaklaşık kesin maliyetin hesaplanması.
  • Uygun taşeron firmanın bulunması ve detaylı iş programları ile birlikte sözleşme dosyasının oluşturulması.
  • Proje yerinde yapılan imalatların projeye uygunluğunun kontrolünün sağlanması.
  • Elektromekanik Ekipman montaj İşlerinin kontrolünün yapılması.
  • Mekanik kapak, cebri boru, vinç imalat işlerinin kontrolü.
  • Elektrik imalat işlerinin kontrolü.
  • Santral binasının devreye alınarak sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması.